Privacyverklaring

 

Door gebruik te maken van onze website of diensten gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Privacy voorop

Hans van den Oever Diversen respecteert de privacy van haar websitebezoekers en opdrachtgevers. De gegevens die u ter beschikking stelt, worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Hans van den Oever vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 

  • het uitvoeren van opdrachten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Wij zorgen er voor dat de medewerkers of toeleveranciers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

 

Bewaren van gegevens

Indien u een opdracht aan Hans van den Oever verstrekt of via de website een vraag stelt of informatie opvraagt of zich registreert voor onze nieuwsbrief, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Geeft u toestemming voor gebruik van uw e-mailadres voor de nieuwsbrief dan kunt zich hier op ieder gewenst moment weer voor afmelden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hans van den Oever deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet.

 

Vacatures en sollicitaties

Indien u op eigen initiatief persoonlijke gegevens verstrekt (bijvoorbeeld voor een sollicitatie) worden deze gegevens zorgvuldig en veilig opgeslagen. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Hans van den Oever heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hans van den Oever via onderstaand adres.

 

 

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

 

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zult moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

  • in te zien,
  • te corrigeren,
  • uw gegeven toestemming in te trekken en uw gegevens te verwijderen,
  • de verwerking te beperken,
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hans van den Oever,
  • uw persoonsgegevens overdragen naar een andere dienstverlener.

 

U kunt het verzoek hiervoor sturen naar onderstaand e-mailadres. Hans van den Oever zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw mening

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website en dienstverlening. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres: info@hansvdoever.nl

 

Hans van den Oever kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

Contactgegevens

Hans van den Oever
Langenboomseweg 165
5453 JC Langenboom

Tel 06-51796928 / 0486-432371
info@hansvdoever.nl

(versie mei 2018)

Open Chat
Chat met ons
Hi, bedankt dat je contact met ons opneemt, wees gerust, ik doe er alles aan om je z.s.m. te woord te staan.